cyflwyniad

Learn-Kit Ltd yw’r unig gwmni hyfforddi arbenigol ar gyfer Nyrsio Deintyddol yng Nghymru. Er bod ein swyddfeydd yng Nghanol Dinas Abertawe yn Ne Cymru, rydym yn darparu rhaglenni dysgu sy’n arwain at gymwysterau a Chofrestriad Gorfodol gyda’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol ar gyfer Nyrsys Deintyddol Cynorthwyol ar draws y Deyrnas Unedig.

Yn ychwanegol at ein rhaglenni Nyrsio Deintyddol, rydym hefyd yn darparu amrywiaeth o raglenni ymgynghori Adnoddau Dynol fel Cwnsela Datblygiad Personol, Cymorth Busnes a Gwasanaethau Cynghori Buddsoddwyr mewn Pobl.

Cydnabyddir Learn-Kit fel sefydliad sy’n cynnig rhaglenni dysgu a datblygiad o’r safon uchaf, fel y mae canlyniadau ein Harolygon gan Estyn (Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru) yn parhau i ddangos dro ar ’l tro.

Dyma rai o’r arferion da a danlinellwyd:

’Mae Learn-Kit yn annog ac yn hwyluso datblygiad a dysgu gydol oes ar gyfer cyflogedigion dan hyfforddiant, Rheolwyr Practis a chyflogedigion, ac mae’n cynnig amrywiaeth eang o gymwysterau, cyrsiau a chyfleoedd datblygu busnes ychwanegol. Mae llawer o gyflogedigion dan hyfforddiant yn parhau i ychwanegu at eu cymwysterau cychwynnol, oherwydd y cysylltiadau rhagorol y maen nhw’n eu cynnal trwy eu cyflogwyr a staff Learn-Kit.’

newyddion
EURO SPONSER EURO SPONSER EURO SPONSER City and Guilds

Ariennir y Rhaglenni Prentisiaethau a Hyfforddeiaethau, a arweinir gan Lywodraeth Cymru, gan y Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

website by rh10webdesign